Almindelige vilkår for eventtilmelding

Sådan håndterer Nordnet personoplysninger for deltagere på digitale og fysiske events.

Vi ønsker at være så transparente som mulig. Derfor er det vigtigt, at du forstår, hvad vi gør med de personoplysninger, vi har om dig, og at du har tillid til, at vi behandler personoplysninger om dig trygt og sikkert.

Nordnets retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan Nordnet behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har som kunde, og hvordan du kan udøve disse rettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende Nordnets retningslinjer for databeskyttelse eller integritets- og databeskyttelse, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til info@nordnet.se.

Deltager

Med deltager menes dem, som har givet Nordnet adgang til dennes personoplysninger, for at deltage eller bidrage på et af Nordnets events, både fysiske og digitale.

Sådan behandler Nordnet dine personlysninger, når du deltager på et event

Nordnet behandler de personoplysninger, som gives i forbindelse med en tilmelding til et event. Derudover kan Nordnet gemme kommentarer fra deltagere på digitale events og billeder, der bliver taget ved fysiske events, som Nordnet arrangerer.

Herunder følger en beskrivelse af det formål, vi har med at behandle dine personoplysninger, hvad hensigten med det aktuelle formål er, samt hvad retsgrundlaget for det pågældende formål er.

Personlige oplysninger – Oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, såsom navn, fødselsdato, personnummer, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes for at kunne bearbejde en tilmelding til et event og verificere, at den som tilmelder sig til eventet også deltager i eventet.

Herunder følger en beskrivelse af det formål, vi har med at behandle dine personoplysninger, hvad hensigten med det aktuelle formål er, samt hvad retsgrundlaget for det pågældende formål er.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne Hensigten med formålet Retsgrundlag for behandlingen
Administration af event-deltagere At administrere deltagere ved de events, som Nordnet arrangerer samt interessetilkendegivelser til fremtidige begivenheder Legitim interesse.
Udsendelse af kommunikation At kunne sende kommunikation til event-deltagere, såsom Nordnets nyhedsbrev Samtykke

Legitim interesse – Når Nordnet i det enkelte tilfælde har en legitim interesse i at behandle personoplysninger.

Samtykke – Når Nordnet har indhentet et samtykke fra dig vedrørende en specifik behandling med udtrykkeligt formål.

Tidsperiode for lagring af dine personoplysninger

Nordnet gemmer dine personoplysninger så længe du modtager kommunikation fra os. Hvis du har valgt, at trække dit samtykke tilbage (”opt out”) til kommunikation fra Nordnet, slettes dine data inden 30 dage.

Dine rettigheder som deltager ved et event

Som registreret har du ret til at få information om, hvilke personoplysninger om dig, Nordnet behandler, og det betyder, at du har ret til følgende:

  • At få en udskrift af registret
  • At anmode om at få rettet fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger
  • At anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af personoplysninger. Nordnet kan imidlertid i visse tilfælde nægte at slette oplysningerne, fordi de skal gemmes, så længe du er kunde hos os, eller for at overholde gældende lovgivning.
  • At komme med indvendinger mod behandlingen af personoplysninger.
  • Under visse forudsætninger at få udleveret de personoplysninger, du selv har givet Nordnet, samt at få disse overført direkte til en anden persondataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt (dataportabilitet).

Din anmodning og/eller indvending i henhold til ovenstående punkter b)-e) vil i hvert enkelt tilfælde skulle behandles af Nordnet.

Databeskyttelsesrådgiver

Nordnet følger reglerne om databeskyttelse og har derfor en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens overordnede opgave er at sikre sig, at Nordnet følger gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesrådgiverens opgaver er blandt andet at indsamle oplysninger om, hvordan Nordnet behandler personoplysningerne om dig, samt at rådgive organisationen internt, så vi opretholder et højt databeskyttelsesniveau. Derudover fungerer databeskyttelsesrådgiveren som kontakt over for dig som kunde og over for Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke personligt stilles til ansvar for Nordnets behandling af personoplysninger. Det er Nordnet, der som virksomhed er ansvarlig for, at dansk databeskyttelseslovgivning overholdes. Hvis du har spørgsmål eller tvivl vedrørende databeskyttelse, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Nordnets kundeservice eller vores databeskyttelsesrådgiver

Nordnets kundeservice
70 20 66 85
info@nordnet.dk

Nordnets databeskyttelsesrådgiver
info@nordnet.se

Hvis du har spørgsmål, der vedrører Nordnets behandling af personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over disse, kan du henvende dig til Datatilsynet.

Persondataansvarlig

Hvis du har indgået aftale med Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, er det i henhold til ovenstående Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, der er persondataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, følger dansk databeskyttelseslovgivning.

Nordnet Bank AB er registreret hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 og har hovedsæde på Alströmergatan 39, SE-104 25, Stockholm.

Få mere at vide om Nordnet på www.nordnet.dk.